Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khảo sát công tác bầu cử tại huyện Châu Thành (29/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thị xã Tân Châu (29/04/2021)

 

Đoàn công tác HĐND tỉnh An Giang khảo sát việc tổ chức công tác bầu cử trên địa bàn huyện Châu Phú (28/04/2021)

 

Họp Ủy Ban bầu cử huyện Chợ Mới (28/04/2021)

 

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 tại thành phố Long Xuyên (28/04/2021)

 

Bồi dưỡng kỹ năng ứng cử và công tác tuyên truyền bầu cử cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/04/2021)

 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh An Giang (28/04/2021)

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thoại Sơn (26/04/2021)

 

Tỉnh đoàn An Giang triển khai các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/04/2021)

 

Dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng quy định pháp luật trong vận động bầu cử (26/04/2021)

 

Các cấp Hội phụ nữ An Giang tích cực tham gia công tác bầu cử (23/04/2021)

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện Tịnh Biên (23/04/2021)

 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện An Phú (22/04/2021)

 

Hướng dẫn việc thực hiện thống nhất màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng thùng phiếu (22/04/2021)

 

Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử (22/04/2021)

 

Tỉnh Đoàn An Giang: Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/04/2021)

 

Tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (20/04/2021)

 

Châu Thành họp ủy ban bầu cử thống nhất danh sách 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (20/04/2021)