Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Nghị quyết Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

07/01/2024 |


Các tin khác

4c414193-7b60-4b0d-8121-9e32d7f3e6cb

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Nghị quyết Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

nopic.jpg