Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung thức tập trung năm 2023

24/02/2023 |

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính đã tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023 của các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện (bao gồm cấp xã), cụ thể như sau:

- Số lượng đơn vị đăng ký: 381 đơn vị.

- Số lượng tài sản mua sắm: 2.091 tài sản.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

 


Các tin khác

34c73536-7a27-4ffc-a3ca-dfac61c3e532

Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung thức tập trung năm 2023

nopic.jpg