Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương

07/12/2023 |


Các tin khác

964ddf53-4af4-4963-a033-48eac777ea31

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương

nopic.jpg