Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Công văn 337/TTTĐDVTC-DVTC ngày 14/9/2023 của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính về việc Kết quả mua sắm công theo phương thức tập trung 2023

14/09/2023 |


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

d19ec217-dc54-4ee2-a52b-49efb46f76f1

Công văn 337/TTTĐDVTC-DVTC ngày 14/9/2023 của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính về việc Kết quả mua sắm công theo phương thức tập trung 2023

nopic.jpg