Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thông báo về việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án tại Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên

18/12/2020 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện nội dung Thông báo số 366/TB-VPUBND ngày 20/8/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư thì để đảm bảo công khai, mình bạch trong việc kêu gọi đầu tư tại các KCN, KKTCK giao Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát thực hiện công khai thông tin về khu đất, công năng kêu gọi đầu tư, quy hoạch được duyệt; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký tại 01 khu đất hoặc vị trí đắc địa thì nghiên cứu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Vừa qua, có nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Nguyễn Việt Nghĩa đang thực hiện dự án Xây dựng các quầy kinh doanh mua bán hàng hóa, kho, bãi lên xuống hàng nông sản, hàng tiêu dùng, diện tích đất là 2.268 m2 tại Lô TMDV-4 Khu Thương mại Tịnh Biên thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên. Hiện Công ty đang hoạt động các kiot kinh doanh mua bán hàng biên giới, kho bãi tập kết lên xuống hàng hóa nông sản và hàng tiêu dùng.

 Do nhu cầu mở rộng đầu tư nên Công ty xin thuê thêm đất 20.000 m2 tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, gồm các nội dung như sau:

- Tên dự án: Điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và bến thủ nội địa lên xuống hàng hóa.

- Mục tiêu mở rộng dự án: đầu tư điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và bến thủy nội địa lên xuống hàng hóa.

- Diện tích đất: 20.000 m2.

- Địa điểm thực hiện dự án: trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 176.674.639.000 đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2020 - 2022

Đề nghị các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên vui lòng nộp hồ sơ đề xuất dự án đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

- Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, số 02, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại liên lạc: 0296. 3943623.

- Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất: trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo). Nếu sau thời gian này mà chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang sẽ xem xét cho chủ trương Công ty TNHH MTV Nguyễn Việt Nghĩa đăng ký đầu tư dự án tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo đến các nhà đầu tư được biết. Đồng thời, thông báo đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên./.

Tải về: Thông báo số 2261/TB-BQLKKT

Ban Quản lý khu kinh tế An Giang


Các tin khác

fa7e28de-d4ef-4117-bcad-465cabdb5831

Thông báo về việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án tại Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên

nopic.jpg