Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thông báo số 102/TB-VPUBND ngày 19/4/2024 Kết luận của đồng chí Lê Văn Phước Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023

19/04/2024 |


Các tin khác

b73ae404-e329-4373-939c-220191024436

Thông báo số 102/TB-VPUBND ngày 19/4/2024 Kết luận của đồng chí Lê Văn Phước Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023

nopic.jpg