Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo số 11/BC-SKHĐT ngày 05/01/2024 của Sở KH&ĐT báo cáo Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2023

05/01/2024 |


Các tin khác

ec71ab19-8028-4a07-ad50-18596cb38453

Báo cáo số 11/BC-SKHĐT ngày 05/01/2024 của Sở KH&ĐT báo cáo Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2023

nopic.jpg