Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thẩm định nội dung dự án “Hỗ trợ mô hình sản xuất cây giống và trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang”

25/08/2023 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/8, Sở khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt nội dung dự án Hỗ trợ mô hình sản xuất cây giống và trồng sầu riêng đạt theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang do KS. Huỳnh Thị Cẩm Nhung chủ nhiệm, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú chủ trì.

Thời gian thực hiện dự án 24 tháng (từ tháng 09/2023 đến tháng 08/2025). Hội đồng do ThS. Hoàng Thị Thanh Thủy (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng  thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Bến Tre, Chi Cục Trồng trọt và BVTV An Giang, UBND huyện Châu Phú và đại diện phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội đồng.

Mục tiêu chung của dự án là Mô hình sản xuất cây giống và trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP là mô hình mẫu của huyện, từ đó có thể chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn huyện và của tỉnh, đồng thời mô hình cũng giúp huyện Châu Phú từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung phù hợp với định hướng phát triển của huyện, từng bước thực hiện có hiệu quả chuỗi liên kết trong sản xuất, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của huyện và cơ cấu chuyển đổi cây trồng của tỉnh trong thời gian tới.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là xây dựng 01 mô hình sản xuất cây giống sầu riêng với diện tích 100 m2 ; Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống sầu riêng bằng phương pháp ghép cành phù hợp với điều kiện của huyện Châu Phú; Sản xuất được 2.000 cây giống sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo Tiêu chuẩn ngành: 10 TCN 477 – 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho cây giống sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) nhân bằng phương pháp ghép ở các tỉnh phía Nam; Xây dựng 01 mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 1,3ha; Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với điều kiện huyện Châu Phú; Sản lượng sầu riêng thu được 14 tấn/ha/năm.

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt thuyết minh, các thành viên Hội đồng thống nhất triển khai thực hiện dự án vì việc hỗ trợ thực hiện dự án phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng của tỉnh và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm cần nghiên cứu chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng như: cần nêu cụ thể đối với tiêu chuẩn của 2.000 cây giống sầu riêng khi xuất bán; Chất lượng trái sầu riêng trồng theo tiêu chuẩn VietGap khi xuất vườn; Hiệu quả kinh tế nên hạch toán lại cho chính xác; Vai trò phối hợp thực hiện dự án và tư vấn kỹ thuật của Viện cây ăn Quả miền Nam; Phân tích về thị trường tiêu thụ để thấy được tính bền vững của dự án,… nhằm hoàn chỉnh thuyết minh và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành các bước tiếp theo./.

DQ


Các tin khác

4e885522-21a5-4361-a5bd-fa89ffdf0d99

Thẩm định nội dung dự án “Hỗ trợ mô hình sản xuất cây giống và trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang”

/wps/wcm/connect/4ac260ce-c5f6-4c16-b8ee-3368e6d7b528/image045.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4ac260ce-c5f6-4c16-b8ee-3368e6d7b528-oEHHC5T