Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo số 145/BC-SKHĐT ngày 12/4/2024 của Sở Kế hoạch đầu tư về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024

12/04/2024 |


Các tin khác

c9c34613-7c97-4cb2-93e9-70f4decce133

Báo cáo số 145/BC-SKHĐT ngày 12/4/2024 của Sở Kế hoạch đầu tư về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024

nopic.jpg