Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nhãn hiệu chứng nhận An Giang

Chương trình chế biến gạo phục vụ Đề án Xây dựng và Phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
06/07/2022

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 Ban hành Chương trình chế biến gạo phục vụ Đề án Xây dựng và Phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đặc tính chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp mang "Nhãn hiệu chứng nhận An Giang"
24/05/2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang)