Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

An Giang: Nhiều kết quả trong điều hành, quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

13/12/2021 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2021, công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn An Giang thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện, thị xã, thành phố được tăng cường, đã hỗ trợ một số mô hình đạt hiệu quả cao, được nông dân quan tâm áp dụng, tăng hiệu quả trong sản xuất.

Responsive image

Đề tài “nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang”

Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ An Giang Tầng Phú An cho biết: “Đặt biệt, tỉnh tập trung đưa khoa học và công nghệ về cơ sở và lấy doanh nghiệp làm chủ thể. Cụ thể như Sở Khoa học và công nghệ ký kế hoạch hợp tác với 11 huyện, thị, thành để tăng cường nghiên cứu KH và phát triển CN giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã đề xuất 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài cho huyện An Phú “Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp phục vụ phát triển du lịch” và  huyện Chợ Mới kết quả đề tài “nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang”.

Để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Khoa học và công nghệ đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ đột xuất “Thử nghiệm biện pháp xông mũi họng bằng tinh dầu hỗ trợ sát khuẩn hô hấp cho người bị nhiễm SARS-COV-2 không triệu chứng (F0) tại Bệnh viện dã chiến ở 3 huyện Châu Thành, Phú Tân, An Phú” bước đầu đạt kết quả khả quan. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và công nghệ tăng cường ứng dụng CN thông tin trong hoạt động; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gặp khó khăn, trễ hạn. Các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và công nghệ, website TBT-AGi, website www.atte.vn được cập nhật thường xuyên, liên tục giúp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nắm được, đẩy mạnh ứng dụng vào sản xuất.

Các tổ chức đã quan tâm hơn trong việc đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là doanh nghiệp. Hoạt động sở hữu trí tuệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ, hoạt động phát triển CN và thị trường CN triển khai ổn định, tuy nhiên số lượng có giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thực hiện kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp: Đã cấp 25.000 tem nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho hộ kinh. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 3 nhãn hiệu.

Công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng được duy trì thường xuyên; công tác khảo sát chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường góp phần ngăn chặn vi phạm về chất lượng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá thực hiện tốt theo kế hoạch.

Responsive image

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng khu bảo tồn dược liệu kết hợp phát triển du lịch tại Núi Cấm

Ông An cho biết: Năm 2021, Sở Khoa học và công nghệ theo dõi tiến độ thực hiện 3 dự án nông thôn miền núi, 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng và phục hồi vùng ương giống cá tra theo hướng VietGAP tại tỉnh An Giang” và dự án “Xây dựng mô hình sản xuất gạch không nung xi măng-cốt liệu từ nguyên liệu sẵn có thay thế gạch nung tại An Giang”; phê duyệt dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc sản xuất gỗ nhựa hỗn hợp từ bột nhựa-bột gỗ ứng dụng làm vật liệu xây dựng tại An Giang” đưa vào danh mục đặt hàng các dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2022...

Đối với hoạt động nghiên cứu KH, thực hiện 17 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021-2022 và 2 đề xuất chuyển sang đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Tổ chức 12 Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Bàn giao 19 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho 38 tổ chức tiếp nhận; chuyển giao 200 kg giống lúa Nàng Nhen thơm cho Trung tâm Khuyến nông An Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên, Tri Tôn. Trong hoạt động phát triển CN, đã hỗ trợ triển khai thực hiện 7 dự án thuộc lĩnh vực KH nông nghiệp. Tổ chức hội đồng nghiệm thu, xét duyệt nội dung, quyết định nghiệm thu 14 dự án.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức thực hiện 26 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sở Khoa học và công nghệ còn thực hiện hiều hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu nhiều mô hình, dự án ứng dụng đổi mới CN, nổi bật.

Thực hiện Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh: đã hỗ trợ thực hiện 7 dự án lĩnh vực KH nông nghiệp. Tổ chức hội đồng nghiệm thu 5 dự án, xét duyệt nội dung 5 dự án, quyết định nghiệm thu 4 dự án.

Hoạt động cấp phép trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện đảm bảo theo quy trình, thủ tục và được các tổ chức quan tâm hơn trong việc đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là đối tượng doanh nghiệp. Đã cấp 56 giấy chứng nhận: đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh; chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở... Ban hành 3 Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ. Hoạt động Thanh tra kiểm tra, thực hiện 2 cuộc thanh tra chuyên ngành, 1 cuộc thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng: cuộc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế; cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu. Thực hiện 1 cuộc kiểm tra về đo lường phương tiện đo nhóm 2 là tiêu cự kính mắt./.

Hạnh Châu

Các tin khác

372651f3-a7d6-4964-9721-3b1e9c2a81ca

An Giang: Nhiều kết quả trong điều hành, quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

2021/12/13/nkq.jpg