Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh An Giang

07/12/2023 |


Các tin khác

a45fcd3d-f5e1-4ce1-84e3-71dbf1b4d4b4

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh An Giang

nopic.jpg