Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Mua sắm máy móc, thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

05/07/2023 |

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTTĐDVTC ngày 03/7/2023 của Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Mua sắm máy móc, thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023;

Văn bản đính kèm :

Thông báo mời thầu số IB2300150211 đăng tải ngày 04/7/2023 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Quyết định số:244/QĐ-TTTĐDVTC Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Mua sắm máy móc, thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan,tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023


Các tin khác

9c52cedb-608d-46c0-8139-5b4c997d6404

Mua sắm máy móc, thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

nopic.jpg