Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Bệnh cúm gia cầm lây sang người A(H5N1)

28/02/2023 |


Các tin khác

66e8b4c2-ee03-482f-9043-c50c649f9b46

Bệnh cúm gia cầm lây sang người A(H5N1)

/wps/wcm/connect/3087a881-0a12-48ac-bd5c-7a14c3eb6e4f/anhdaidien-cum+gia+cam-2023.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3087a881-0a12-48ac-bd5c-7a14c3eb6e4f-oqqVWmn