Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉnh An Giang”

31/12/2021 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 31/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉnh An Giang” do ThS. Ngô Thị Hạnh chủ nhiệm, Trung tâm Giống thủy sản An Giang làm đơn vị chủ trì.

Responsive image
 

Theo đó mục tiêu cụ thể của dự án là cải tiến quy trình sản xuất sinh sản nhân tạo cá chạch lấu theo quy mô nông hộ trên cơ sở kết quả đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá chạch lấu (M.favus) tại An Giang của TS. Phan Phương Loan (Trường Đại học An Giang); trong đó, có các cải tiến mới so với quy trình của TS Phan Phương Loan, bao gồm các thông số kỹ thuật sau: Tỷ lệ thành thục trong quá trình nuôi vỗ cá chạch lấu: Đạt từ 70 – 80%; Sinh sản nhân tạo cá chạch lấu tỷ lệ thụ tinh >= 50%, tỷ lệ nở  >= 50%, tỷ lệ sống ương giống 20 - 30%. Chọn 03 nông hộ và 01 đơn vị tham gia xây dựng mô hình áp dụng quy trình đã được cải tiến. Mỗi điểm tham gia dự án đầu tư 120kg cá bố mẹ, sản xuất được 40.000 con cá giống, được bố trí ương trong bể lót bạt/composite với mật độ ương 1.000 con/m3, tổng số lượng con giống từ dự án cỡ 10 - 12 cm là 160.000 con sau 90 ngày ương.  Tập huấn kỹ thuật sản xuất nhân tạo cá giống chạch lấu cho 40 học viên là nông dân tâm huyết, kinh nghiệm với đối tượng nuôi, có nguồn vốn nhất định trong tỉnh An Giang (20 học viên/lớp). Tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ” tại tỉnh An Giang với 60 đại biểu tham dự để đánh giá hiệu quả của dự án và nhân rộng mô hình.

Qua 24 tháng đơn vị chủ trì và chủ nhiệm thực hiện dự án đạt được những kết quả như sau:

Xây dựng 04 điểm sản xuất giống cá chạch lấu trên địa bàn 04 huyện gồm huyện Thoại Sơn, Thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Phú Tân. Với kết quả đạt được như sau: Tỷ lệ thành thục của cá bố mẹ đạt 72,33-82,67% (mục tiêu 70-80%); tỷ lệ thụ tinh 60 – 91% (mục tiêu ≥ 50%), tỷ lệ nở 50 – 75% (mục tiêu ≥ 50%). Sau 75 – 90 ngày ương cá chạch lấu giống có chiều dài từ 10,59 – 11,02 cm/con (mục tiêu 10-12 cm), tỷ lệ sống 30,67 – 61,99% (mục tiêu 20-30%), số lượng cá giống đạt 387.000 con (mục tiêu 160.000 con). Các thông số kỹ thuật đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của dự án;

Xây dựng được một quy trình sản xuất giống cá chạch lấu theo quy mô nông hộ.  Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất giống cá chạch lấu; số lượng 40 học viên.

Trung tâm đã tiến hành gửi 60 bảng báo cáo tóm tắt dự án đến các đơn vị trong ngành và cá nhân nuôi trồng thủy sản trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Báo An Giang, Đài Truyền hình An Giang đã đăng bài tóm tắt kết quả thực hiện dự án trên trang báo An Giang số 6192 vào ngày 4/11/2021 và trên trang Web báo An Giang, trang Web Đảng bộ tỉnh An Giang để phổ biến kết quả dự án rộng rải hơn. 

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đã trao đổi thảo luận làm rõ một số vấn đề và chủ nhiệm dự án cần bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. 

Kết quả Hội đồng đã đã bỏ phiếu chấm chọn thống nhất nghiệm thu dự án với kết quả đạt loại khá. Đồng thời, chủ nhiệm cần phải hoàn chỉnh bổ sung những ý kiến góp ý của Hội đồng gởi về Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành các thủ tục tiếp theo./.

Tiếp Thu


Các tin khác

2f123b7c-e2ad-4618-bc88-904185f15ca4

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉnh An Giang”

2021/12/31/sxgcachachlau.jpg