Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/01/2021)

 

Thoại Sơn: Triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban bầu cử (25/01/2021)

 

Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu (25/01/2021)

 

Tiêu chuẩn về tuổi đại biểu HĐND chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 (25/01/2021)

 

Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp là 30% (25/01/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021)

 

Tri Tôn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (25/01/2021)

 

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (21/01/2021)

 

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (18/01/2021)

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (15/01/2021)

 

Ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (14/01/2021)

 

Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang (07/01/2021)