Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông báo mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động tỉnh An Giang”

Thông báo mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động tỉnh An Giang”

06/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Nội vụ tỉnh An Giang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024) của năm 2022, 2023 và 2024, gồm các hạng mục:

- Tư vấn thẩm định giá;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn giám sát.

Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác có liên quan đến hạng mục trên nộp hồ sơ đến Sở Nội vụ. Với các nội dụng, cụ thể như sau:

1. Thành phần và số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Công văn xin tham gia thực hiện gói thầu;

- Hồ sơ năng lực Công ty;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu xin tham dự, có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh;

- Các hợp đồng tư vấn có liên quan đã thực hiện;

- Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành;

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

2. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2022;

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh An Giang (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), số 267, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại 02963.727.899.

Văn bản đính kèm: Thông báo mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động tỉnh An Giang”

.

các tin khác