Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH CÚP ĐIỆN

Lịch cúp điện từ ngày 27 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2022 (26/09/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 09 năm 2022 (19/09/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 09 năm 2022 (12/09/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 08 năm 2022 (29/08/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 08 năm 2022 (22/08/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2022 (16/08/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 14 đến 19 tháng 6 năm 2022 (14/06/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 7 đến 11 tháng 6 năm 2022 (06/06/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 23 đến 29 tháng 5 năm 2022 (23/05/2022)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 19/4 đến ngày 24/4/2022 (18/04/2022)