Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 24/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã vừa ban hành và triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh giám sát qua văn bản đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung xem xét việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015; việc cấp giấy phép khai thác đất mặt, khoáng sản (cát sông) trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát qua văn bản báo cáo đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công thương, nội dung xem xét công tác quản lý và hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát qua văn bản báo cáo đối với UBND huyện Chợ Mới, UBND huyện Thoại Sơn, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát qua văn bản báo cáo đối với Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, Tòa án nhân dân tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú và thành phố Long Xuyên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự.

Đối với Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát thông qua văn bản đối với UBND huyện An Phú, UBND huyện Tịnh Biên và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang, nội dung giám sát về việc thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021.

Trên cơ sở kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyêt về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng