Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công ty Cổ phần Phà An Giang tạm hoãn thời gian áp dụng giá mới

Công ty Cổ phần Phà An Giang tạm hoãn thời gian áp dụng giá mới

Ngày đăng: 26/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/7/2021, Công ty Cổ phần Phà An Giang đã có công văn số 239/BC-CTY về việc tạm hoãn thời gian áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang và Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1426/SGTVT-KHTC ngày 5/7/2021 về việc áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà đối với các bến phà trực thuốc Công ty Cổ phần Phà An Giang. 

Thực hiện các chỉ đạo trên, ngày 5/7/2021, Công ty Cổ phần Phà An Giang đã ban hành các quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng phà mới cho các bến phà trực thuộc công ty, với thời gian áp dụng giá mới kể từ 6 giờ sáng, ngày 20/7/2021. Các quyết định đó bao gồm 334/QĐ-CTY, 335/QĐ-CTY, 336/QĐ-CTY, 337/QĐ-CTY, 338/QĐ-CTY, 339/QĐ-CTY, 340/QĐÐ-CTY, 341/QĐ-CTY.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh An Giang đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh. Nhằm góp phần ổn định tình hình trong điều kiện dịch bệnh đang rất phức tạp hiện nay, Công ty Cổ phần Phà An Giang quyết định tạm hoãn thời gian áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc công ty cho đến thời điểm thích hợp./.

Triều Phú