Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021

An Giang: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021

Ngày đăng: 25/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 để xem xét cho ý kiến đối với báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 và một số nội dung khác có liên quan.

Kết quả, trong tháng qua, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nội dung, công việc trọng tâm đã đề ra, cụ thể: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghiên cứu các nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ việc họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu các báo cáo của các sở, ngành trình tại kỳ họp cuối năm.

Responsive image

Ông Lê Văn Nưng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

Các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chuẩn bị các nội dung, chương trình tổ chức Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến các vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 5 (cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Qua đó đã ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đảm bảo theo thời gian quy định.

Phiên họp cũng thống nhất, trong tháng 12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 5 (kỳ họp cuối năm 2021). Kỳ họp lần này để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Sau đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh. Bện cạnh đó, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiến hành đánh giá, phân loại tập thể Thường trực, các Ban, lãnh đạo Ban (chuyên trách).

Xây dựng Chương trình công tác của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; ban hành Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022 và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh xây dựng chương trình khảo sát, giám sát năm 2022. 

Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12 năm 2021 để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền./.

Vũ Hùng