Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

An Giang: Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 28/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 28/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh: Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; phòng họp trực tuyến Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Kỳ họp lần này nhằm giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Responsive image
 

Tham dự kỳ họp tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí Thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; thủ trưởng các sở, ban hành cấp tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung thông qua tại kỳ họp lần này rất quan trọng. Do đó, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Responsive image
 

Kết quả, qua xem xét, thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 06 nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực (kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội). Cụ thể:

Có 04 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

Có 02 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý: Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, chất lượng trong đó cần đặc biệt quan tâm Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 thành công, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.../.

Vũ Hùng