Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lựa chọn các ứng cử viên thực sự tiêu biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân (20/04/2021)

 

Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử (20/04/2021)

 

An Giang: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (16/04/2021)

 

Phú Tân có 60 vị ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (16/04/2021)

 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (16/04/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3: Thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (16/04/2021)

 

Thống nhất lập danh sách giới thiệu 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (16/04/2021)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (16/04/2021)

 

Tri Tôn: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (15/04/2021)

 

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (15/04/2021)

 

Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh họp lần ba (15/04/2021)

 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (13/04/2021)

 

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử (13/04/2021)

 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế chuẩn bị cho cuộc bầu cử luôn được quan tâm (12/04/2021)

 

Những công việc quan trọng liên quan đến công tác bầu cử cần thực hiện trong tháng 4 năm 2021 (09/04/2021)

 

Từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2021, khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh (đợt 2) (09/04/2021)

 

Tịnh Biên: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trong đồng bào dân tộc Khmer đối với người ứng cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/04/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021 (08/04/2021)

 

Ưu tiên xét khen thưởng cho những cá nhân trực tiếp tham mưu, thực hiện tốt công tác bầu cử (07/04/2021)

 

Một số vấn đề cần lưu ý để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri (07/04/2021)