Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

13/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 9392/BKHĐT-PC ngày 31/12/2021 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Nội dung thứ nhất: “Cử tri đề nghị sớm xem xét, hướng dẫn đối với các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; các vướng mắc chính như: Các trường hợp phải tổ chức đấu giá, đấu thầu dự án, các trường hợp không thông qua đấu giá, đầu thầu dự án, việc phải ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước khi tổ chức đấu giá khai thác các khu đất công ... UBND tỉnh An Giang đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng đến nay chưa nhận được phúc đáp của Bộ”.

Nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị thực hiện theo các nguyên tắc tại Điều 29 Luật Đầu tư, Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Phạm vi điều chỉnh, điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất phải tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về đấu thầu được quy định cụ thể tại Điều 01 và Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 4 Điề 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Đối với vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư kinh doanh của các địa phưong, trong đó có tỉnh An Giang đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tại Văn bản số 7521/BKHĐT-PC ngày 01/11/2021 báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Nội dung thứ hai: “Cử tri đề nghị sớm xem xét trình Quốc hội ban hành Luật Hợp tác xã sửa đổi, trong đó Hợp tác xã nông nghiệp nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập, phù hợp với tình hình thực tế và làm hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy Hợp tác xã nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện để các thành phần mạnh dạn tham gia và thụ hưởng những chính sách chính đáng về lĩnh vực nông nghiệp”.

Nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung kiến nghị của cử tri trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012./.

Vũ Hùng

các tin khác