Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang

10/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Quyết định số:02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang

các tin khác