Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Bảng Tổng hợp dự toán mua sắm tài sản tập trung năm 2022

Bảng Tổng hợp dự toán mua sắm tài sản tập trung năm 2022

24/03/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh;

Theo nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang đã tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 của các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện. 

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính công khai Bảng Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2022 như sau:

Phụ lục-Bảng Tổng hợp Dự toán Mua sắm tài sản tập trung năm 2022

 

các tin khác