Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh AG về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in và máy photocopy

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh AG về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in và máy photocopy

19/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:

Công văn số:392/TĐDVTC-DVTC V/v đăng tải kết quả mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021

Thoả thuận khung mua sắm tập trung - Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in và máy photocopy 

các tin khác