Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện Tri Tôn chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021

Huyện Tri Tôn chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021

Ngày đăng: 21/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Hiện nay, đang bước vào mùa khô hanh năm 2021, với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, từng bước nâng cao độ che phủ, Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tri Tôn đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ban CHQS huyện trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm chủ động trong mọi tình huống, giảm thiểu thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo thống kê, toàn huyện Tri Tôn hiện có trên 8,429 ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp; trong đó, có trên 6.838ha rừng, bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Xác định công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng, ngay trước mùa khô, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn, kết hợp cùng các địa phương có diện tích đất trồng rừng thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về lâm nghiệp; phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động người dân sống gần rừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

Responsive image

Trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân thực tốt công ác PCCCR

Trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy ước bảo vệ rừng đến từng tổ, cụm dân cư, sản xuất nương rẫy theo đúng mốc giới quy định, thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra địa bàn và công tác xây dựng, triển khai phương án, bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ.

Theo thống kê của Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tri Tôn. Tổng diện tích vùng trọng điểm cần bảo vệ, phòng cháy trên 4.406ha, bao gồm vùng đồi núi 2.550ha, khu vực có nguy cơ cháy cao là 1.850ha, bao gồm: đồi 81, Vồ cờ, Núi dài Lớn, Núi Tượng, Ô Vàng, Vồ Đá Bia; Bụng ông Địa, Ô Cây Chương…. Vùng đồng bằng có nguy cơ cháy cao trên 1.856ha; bao gồm Rừng Tràm Bình Minh, Rừng Tràm Tân Tuyến, Rừng tram lâm trường tỉnh đội và một số khu vực trọng điểm chặt phá. Bảo vệ chặt chẽ và bảo tồn, phát huy giá trị tối đa diện tích rừng tự nhiên; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, với quan điểm phòng là chính theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo vệ động vật hoang dã….. 

Đến nay, các đơn vị đã tập trung hoàn thành các hạng mục mang tính chất đặc thù phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm xã, Ban quản lý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên hoàn thành việc xây dựng phương án và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021. Tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm các xã giáp ranh thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy kịp thời. Để chủ động trong việc huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng và triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả; Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tri Tôn tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh phân vùng trọng điểm cháy rừng ngoài thực địa vào bản đồ để áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp. Bên cạnh đó, khi thiết kế trồng rừng tập trung, các chủ rừng đã thực hiện xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh phát hiện lửa, bảng cấp dự báo cháy rừng và dự nguồn nước phục công tác chữa cháy rừng. Xây dựng và bố trí lực lượng gồm 775 người, trong đó trực tiếp tại khu vực đồi núi là 696 người, vùng đồng bằng 79 người. bố trí 7 chốt trực, 6 tháp canh, 4 tổ tuần tra bả vệ - phòng cháy chữa cháy rừng và phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Bố trí 1 xe  tải 5 tấn do ban chỉ huy quân sự huyện quản lý, 1 xe cải tiến; 1 xe 16 chỗ, 16 phương tiện vận chuyển ở đồng bằng. sử dụng nguồn nước từ 232 bồn chứa nước thuộc công trình phòng cháy chữa cháy rừng  trên địa bàn huyện Tri Tôn….

Với tinh thần tích cực, chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trong tình huống cháy rừng có thể xảy ra, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các chủ rừng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Tăng cường giám sát việc khai thác lâm sản, trồng lại rừng sau khai thác; tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng và dự báo cấp cháy rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 – 2021 đạt kết quả cao nhất./.

Cẩm Vân