Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 26/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 26/11/2021, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp Ban để thẩm tra các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

Tờ trình số 605/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh; tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

 Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra thảo luận và cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tờ trình của Ủ ban nhân dân tỉnh, dự thảo nghị quyết; cơ sở pháp lý, thẩm quyền để ban hành nghị quyết Hội đồng nân dân tỉnh, sự phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương... Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu, cơ quan soạn thảo, các sở, ngành liên quan đã báo cáo giải trình, phân tích làm rõ những nội dung đại biểu đã nêu trên. Đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, điều chỉnh và bổ sung nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết để đảm bảo hoàn chỉnh trước khi trình ra Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến để hoàn đối với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (lĩnh vực văn hóa xã hội), đây là nội dung Ban sẽ trình bày tại diễn đàn kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sắp tới. Đồng thời, Ban cũng tiến hành đánh giá kiểm điểm tập thể tập thể Ban; kiểm điểm, đánh giá và phân loại Trưởng Ban, Phó Trưởng ban trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021./.

Vũ Hùng