Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: triển khai thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

An Giang: triển khai thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

Ngày đăng: 23/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bna hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh An Giang. Với mục tiêu chung là chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, kênh, rạch góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Phấn đấu đến năm 2023 cơ bản hoàn thành bản đồ về hiện trạng sạt lở, công trình phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, lòng sông, giảm thiểu tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở; phấn đấu đến năm 2023 các khu dân cư ven sông, kênh, rạch ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở; Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà cửa tại khu vực ven sông, kênh, rạch. Chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều (nhất là các tuyến đê cấp III đã được phân cấp), cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông; đến năm 2030, hoàn thành việc chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa sông có diễn biến xói, bồi phức tạp cần chỉnh trị.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan như: Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống sạt lở bờ sông; Tổ chức điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu phòng chống sạt lở; Triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt, giải pháp căn cơ lâu dài phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong khắc phục sạt lở:

Về nguồn lực thực hiện: Sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm, đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện (Quỹ Phòng chống thiên tai, nguồn vốn xã hội hóa…), trong đó: nguồn vốn Xã hội hóa được sử dụng để xử lý sạt lở bình thường và sạt lở nguy hiểm; Xử lý sạt lở đặc biệt nguy hiểm: Sạt lở bờ sông thuộc công trình do Trung ương quản lý: đề xuất nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để xử lý; Công trình sạt lở do cấp tỉnh quản lý: Sạt lở xảy ra tác động đến lĩnh vực thuộc ngành quản lý, thì ngành có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu nguồn kinh phí của cấp tỉnh để xử lý; Công trình sạt lở do huyện quản lý: Cấp huyện chịu trách nhiệm xử lý, sử dụng nguồn kinh phí do cấp huyện quản lý để xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết lồng ghép vào Chương trình công tác, Kế hoạch hàng năm và 05 năm của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp) theo định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Nguồn: Quyết định số 1695/QĐ-UBND, ngày 22/7/2021
Minh Thư