Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

An Giang: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Ngày đăng: 28/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Do đó, ngày 17-9, UBND tỉnh đã ban hành công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu: vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường,

Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát chất thải phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị, nông thôn nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Thực hiện tốt Kế hoạch số 556/KH-UBND 13/9/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn . 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Tập trung thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, các hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đưa tin, bài, phóng sự,…về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân tiếp cận, hiểu và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo các địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn./.

Tin HY
Nguồn:
CV số 1059/UBND-KTN ngày 27/9/2021