Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
QUYẾT ĐỊNH Số:11/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH Số:11/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

09/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

QUYẾT ĐỊNH Số:11/2019/QĐ-UBND 

các tin khác