Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

06/05/2024 |


Các tin khác

089e1d84-91e7-4b7d-a27d-7388a57074c2

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

nopic.jpg