Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo cấp độ dịch

Chợ Mới: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo cấp độ dịch

Ngày đăng: 23/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 23/11, UBND huyện Chợ Mới ban hành văn bản 2878/UBND-TH gửi Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo cấp độ dịch.

Theo đó, đối với các xã, thị trấn thuộc cấp độ 1 và cấp độ 2 tổ chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại các xã, thị trấn kể từ ngày 25/11/2021 đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên vẫn ưu tiên cho hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Riêng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện theo cấp độ nơi đơn vị lưu trú. Lưu ý, việc tiếp nhận hồ sơ các loại phải thực hiện nghiêm các biện pháp 5K khi giao dịch; không tập trung quá 10 người tại Bộ phận một cửa cấp huyện và 05 người tại Bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn trong một thời điểm.

Riêng đối với các xã, thị trấn thuộc cấp độ 3 và cấp độ 4 thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho đến khi hạ xuống cấp độ 1, 2 thì tổ chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình./.

DT

Nguồn: Văn bản 2878/UBND-TH, ngày 23 tháng 11 năm 2021