Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai đến năm 2030

An Giang: Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai đến năm 2030

Ngày đăng: 24/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, Đề án được triển khai ở các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, tập trung tại các khu vực nguy cơ rủi ro cao thuộc các xã, phường, thị trấn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025 và định hướng thực hiện đến năm 2030.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiến hành xây dựng, hoàn thiện và cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn liên quan đến các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

Phấn đấu 100% đội ngũ giảng viên, tập huấn viên các cấp được trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng; Người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với các loại thiên tai chính như sạt lở đất, dông, lốc, sét, lũ, ngập lũ, khô hạn, xâm nhập mặn.

Đến năm 2030, tiếp tục phấn đấu đạt 100% cán bộ, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai; 100% hộ dân ở các xã, phường, thị trấn thường xuyên xảy ra sạt lở đất, dông, lốc, sét, lũ, ngập lũ, khô hạn, xâm nhập mặn và ít nhất 50% hộ dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh (sạt lở đất, dông, lốc, sét, lũ, ngập lũ, khô hạn, xâm nhập mặn). 

100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy; 100% số xã, phường, thị trấn xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng; 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.

Khi triển khai, Đề án sẽ hướng đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai….

Tin HY
Nguồn QĐ số 2193/QĐ-UBND ngày 23/9/2021