Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

An Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 30/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 28-9, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu chung là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025, tập trung nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho tối thiểu 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo 05 chuyên gia về năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn quy định; Hỗ trợ xây dựng và áp dụng tối thiểu 12 hệ thống quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp; Hỗ trợ áp dụng tối thiểu 15 công cụ nâng cao năng suất chất lượng, 25 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch, 08 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

Đến năm 2030, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua việc áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng; với các chỉ tiêu được xác định dựa trên nhu cầu khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra, UBND tỉnh đề ra 05 nội dung thực hiện:  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng; Khảo sát thông tin doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang, ưu tiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để được hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau: Có địa chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang; Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký./.

Tin HY
Nguồn
KH số 573/KH-UBND ngày 28/9/2021