Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/02/2021)

 

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/02/2021)

 

Huyện ủy Phú Tân trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (24/02/2021)

 

Hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 (24/02/2021)

 

Thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/02/2021)

 

Tịnh Biên triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (23/02/2021)

 

An Giang được phân bổ bầu 09 đại biểu Quốc hội khóa XV (23/02/2021)

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (23/02/2021)

 

Từ 24/02 đến 11/3/ 2021, Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và cấp xã (22/02/2021)

 

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử (22/02/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (22/02/2021)

 

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19/02/2021)

 

An Giang họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (19/02/2021)

 

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp từ 22/02/2021 (19/02/2021)

 

Hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử (18/02/2021)

 

Không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn (18/02/2021)

 

Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử (17/02/2021)

 

Bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử (17/02/2021)

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thăm và chúc Tết các đơn vị trong đêm giao thừa xuân Tân Sửu 2021 (12/02/2021)

 

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (09/02/2021)