Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Châu Thành họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (19/06/2019)

 

Tân Châu: HọpTổ Đại biểu HĐND tỉnh, thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình thông qua kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh (19/06/2019)

 

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (19/06/2019)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tri Tôn họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (18/06/2019)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang (18/06/2019)

 

HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên giám sát giữa năm 2019 đối với UBND xã Vĩnh Trung (18/06/2019)

 

Thoại Sơn: Họp tổ Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14/06/2019)

 

Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại thị xã Tân Châu (13/06/2019)

 

Họp bàn kế hoạch khánh thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai (13/06/2019)

 

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân (12/06/2019)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Chợ Mới họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (12/06/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019 (12/06/2019)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (11/06/2019)

 

Hội nghị đối thoại lần thứ 13 giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân phường Vĩnh Nguơn, phường Châu Phú A và tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp (11/06/2019)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành (11/06/2019)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát trước kỳ họp giữa năm 2019 tại huyện Châu Thành (06/06/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (05/06/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại huyện Chợ Mới (05/06/2019)

 

Khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (04/06/2019)

 

Từ ngày 4/6 - 7/6/2019, Thường trực Hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát trước kỳ họp giữa năm 2019 (03/06/2019)