Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (05/06/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại huyện Chợ Mới (05/06/2019)

 

Khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (04/06/2019)

 

Từ ngày 4/6 - 7/6/2019, Thường trực Hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát trước kỳ họp giữa năm 2019 (03/06/2019)

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Mỹ Đức và xã Vĩnh Thạnh Trung huyện Châu Phú trước kỳ họp giữa năm 2019 (03/06/2019)

 

HĐND huyện Tịnh Biên họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 11 (03/06/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri thị trấn An Châu (31/05/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019 (31/05/2019)

 

Bí thư Thị ủy - Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Xương (29/05/2019)

 

Chợ Mới: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Kiến An (29/05/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp (28/05/2019)

 

Thông qua Nghị quyết ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (28/05/2019)

 

An Giang: Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ (28/05/2019)

 

Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (27/05/2019)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (27/05/2019)

 

Xem xét tiến độ triển khai các công trình trọng điểm (27/05/2019)

 

Họp thảo luận Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh (24/05/2019)

 

Châu Phú: Xem xét tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn huyện (23/05/2019)

 

Ngày làm việc thứ 3, Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 (22/05/2019)

 

Quốc hội xem xét kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (22/05/2019)