Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (12/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Tân trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (12/11/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri và đối thoại với nhân dân phường Bình Khánh, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên (12/11/2020)

 

Từ 23/11 đến 25/11/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (12/11/2020)

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (11/11/2020)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Long Xuyên thảo luận, đóng góp ý kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước kỳ họp cuối năm (11/11/2020)

 

Triệu tập kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/11/2020)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tri Tôn thảo luận, đóng góp các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (11/11/2020)

 

Hoàn thành giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách bảo vệ trẻ em (10/11/2020)

 

Tân Châu tổ chức kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 15 (Chuyên đề) khóa VI, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã (10/11/2020)

 

Giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh (06/11/2020)

 

Hướng dẫn họp, thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2020 (03/11/2020)

 

Từ 4/11 đến 6/11/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị xã Tân Châu trước kỳ họp cuối năm 2020 (02/11/2020)

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định công tác cán bộ (31/10/2020)

 

Thông qua Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (30/10/2020)

 

Phú Tân: Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử trị xã Phú Thọ - Phú An - Phú Xuân cuối năm 2020 (30/10/2020)

 

Từ ngày 30/10 đến 04/11/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Phú (30/10/2020)

 

Ngày 04/11/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (29/10/2020)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/10/2020)

 

Thông cáo về kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (29/10/2020)