Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An ninh trật tự, Quốc phòng

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh sơ kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (25/10/2019)

 

An Giang: Tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp (25/10/2019)

 

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới (24/10/2019)

 

Công an thị xã Tân Châu đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” (23/10/2019)

 

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (21/10/2019)

 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng tại xã Cần Đăng (18/10/2019)

 

Ban Chủ nhiệm Dự án 4 Bộ Công An kiểm tra công tác tại Công an tỉnh An Giang (11/10/2019)

 

Tịnh Biên: Hội nghị thông tin tình hình biển đảo năm 2019 (11/10/2019)

 

Chợ Mới: Hội thảo khoa học xây dựng mô hình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (10/10/2019)

 

Tân Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019 (09/10/2019)

 

Hội nghị trực tuyến báo cáo thời sự và kết quả công tác đối ngoại của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 (09/10/2019)

 

Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra thực hiện công tác Quốc phòng tại huyện Thoại Sơn (09/10/2019)

 

Đoàn công tác Bộ quốc phòng kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Chợ Mới (08/10/2019)

 

Vì đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển (08/10/2019)

 

Tịnh Biên chủ động trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 (04/10/2019)

 

Bộ đội Biên phòng An Giang tích cực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (03/10/2019)

 

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh (03/10/2019)

 

Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra công tác Quân sự quốc phòng tại huyện An Phú (02/10/2019)

 

An Giang: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (02/10/2019)

 

Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc tại Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (01/10/2019)