Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tân Châu nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”

03/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Những tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Tân Châu, trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, do tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh, làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội; thêm vào đó, thời tiết không thuận lợi, gây ảnh hưởng quá trình sản xuất của Nhân dân,…

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của UBND thị xã trong điều hành, quản lý Nhà nước triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp phù hợp, tập trung tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép, với hai nhiệm vụ vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, nên tình hình kinh tế - xã hội thị xã tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và phát triển. 

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã, kinh tế - xã hội của thị xã Tân Châu vẫn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: lĩnh vực kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng cả 3 khu vực, như giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đối với Khu vực nông lâm thủy sản tăng 0,75%; Khu vực Công nghiệp tăng 7,69% và Khu vực xây dựng tăng 9,38%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, ước thực hiện gần 1.500 tỷ đồng, tăng 7,69% so cùng kỳ; việc phát triển cơ sở, doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, đã có 11 cơ sở đăng ký mới với tổng vốn đầu tư gần 500 triệu đồng, giải quyết cho hàng chục lao động; chương trình khuyến công đã giải ngân 7 dự án với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư – xây dựng được quan tâm đẩy mạnh, 6 tháng đầu năm đã giải ngân trên 46.000 triệu đồng đạt 33,04% so kế hoạch vốn. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn theo các đầu công việc đã đề ra.

Responsive image

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Huỳnh Quốc Thái trực tiếp đến kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại tuyến đường mòn, Cửa khẩu Vĩnh Xương

 Ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu đánh giá: “Có thể nói, năm 2020 là năm hết sức quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ có vai trò góp phần để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, khi bước vào triển khai nhiệm vụ của năm 2020, tình hình nước ta, cũng như tỉnh An Giang nói chung, thị xã Tân Châu nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế, cũng tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, ở thị xã Tân Châu với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Thị ủy, UBND thị xã đã điều hành đạt được kết quả rất khả quan, các đầu công việc, các kế hoạch và chỉ tiêu tăng trưởng về kinh tế - xã hội cơ bản đạt theo tình hình thực tế; trong đó, tổng sản phẩm GRDP trong 6 tháng đầu năm đạt được 5,63%; công tác an sinh xã hội và bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo kịp thời; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã được giữ vững”.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù do thời tiết không thuận lợi, làm giảm nâng suất cây trồng, ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi từ cuối năm 2019,… Tuy  niên, tình hình nuôi trồng thủy sản (nuôi cá bè) phát triển mạnh và sản lượng cây ăn quả tăng, từ đó ngành nông nghiệp thị xã tiếp tục tăng tưởng. Cụ thể là thu hoạch dứt điểm vụ Đông Xuân 2019-2020 gần 12.000 hecta (đạt 100% kế hoạch), năng suất lúa bình quân ước đạt 6,87% hecta. Xuống giống vụ Hè Thu 2020 trên 11.700 hecta (đạt 94% so kế hoạch). Các công trình thủy lợi được tăng cường kiểm tra, rà soát bảo vệ và tổ chức nạo vét, gia cố phục vụ sản xuất. Về lĩnh vực chăn nuôi, thị xã đang tập trung thực hiện tái đàn heo, dự kiến số lượng tái đàn cuối năm 2020 đạt 758 con theo chỉ tiêu tỉnh giao. Về kết quả tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được triền khai thực hiện; thị xã đã đưa ra cơ cấu 6 ngành hàng, trong đó, có 2 ngành hàng thực hiện đạt kế hoạch đề ra là cây ăn trái và thủy sản; còn 4 ngành hàng phấn đấu hết năm 2020 sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho 12 mô hình, với kinh phí trên 01 tỷ đồng. 

Để thực hiện tốt Chương trình năm đề ra, những tháng cuối năm 2020, UBND thị xã Tân Châu tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ với các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong đó, tập trung thực hiện Kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 từ nay đến cuối năm 2020 trên địa bàn thị xã theo các tình huống. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, thị xã tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng phát triển thị trường, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho cơ sở - doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, nhằm giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng. Mời gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trong trong khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, đảm bảo an toàn khi có chủ trương đón khách du lịch trở lại. Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống thông qua tăng cường công tác xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và nguồn nguyên liệu cho sản xuất, nhằm năng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm truyền thống. Tiếp tục khuyến khích nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất, làm tiền đề xây dựng một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nhằm thực hiện đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; triển khai thực hiện tốt công trình duy tu, nâng cấp, cải tạo sửa chữa đường, cầu, cống theo kế hoạch doanh mục và vốn sự nghiệp năm 2020 đã phê duyệt. 

Responsive image

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Huỳnh Quốc Thái đến động viên, tặng quà Tổ công tác số 5, phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Vĩnh Xương

Ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: “Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, UBND sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, cũng như thực hiện chính trị của Thị ủy giao. Thứ nhất, tập trung lãnh đạo sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông đảm bảo an toàn và thu hoạch ăn chắc. Thứ hai, UBND thị xã sẽ hoàn chỉnh đề án xây dựng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Thứ ba, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án lớn của thị xã như: dự án lộ sau sông Tiền, cũng như nút giao của đường dẫn cầu Tân An (phường Long Phú), đường tránh sạt lở Tân An, tuyến dân cư tái định cư của các hộ dân sạt lở xã Tân An, nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, thư viện,… đồng thời, đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công trung hạn theo tinh thần Nghị quyết số 84 ngày 29-5-2020 của Chính phủ. Phối hợp với các Sở Ngành của tỉnh và chủ đầu tư tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án cầu Châu Đốc – Tân Châu, để giúp tỉnh sớm triển khai dự án này, để góp phần kết nối giao thương, thúc đẩy sự phát triển của thị xã”.  

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch” hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân. Nhất là, không chủ quan, lơ là trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo đáp ứng với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19; các ngành, địa phương nắm chắc tình hình người đi về từ vùng có dịch, kiểm tra khai báo y tế, giám sát, cách ly y tế tại nhà và tập trung theo quy định. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tập trung chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã – phường tiếp tục rà soát, thống kê để kịp thời chi hỗ trợ, tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức và các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. 

Có thể nói, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội hiện nay hết sức khó khăn, nhất là diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp. Tin tưởng rằng, với những giải pháp trọng tâm, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ theo Kế hoạch đề ra; đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, doanh nghiệp, cùng Nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Châu, sẽ chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn./. 

Văn Phô

các tin khác