Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo

Thư chúc tết Xuân Canh tý 2020 (25/01/2020)

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ngành Thông tin và Truyền thông An Giang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

13/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Các doanh nghiệp thông tin, truyền thông trên địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sở đã tham mưu triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính trên địa bàn tỉnh góp phần ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và các vật phẩm cấm gửi theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Bộ TT&TT; Các doanh nghiệp viễn thông ngày càng mở rộng cung cấp các dịch vụ mới: Thanh toán điện tử, Triển khai giải pháp CNTT. Chất lượng dịch vụ điện thoại và tốc độ Internet luôn được đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu đã công bố của doanh nghiệp theo quy định và duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, truy cập Internet và các dịch vụ có liên quan của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính năm 2019 đạt trên 250 tỷ; Ước tăng trưởng 30%; Ước nộp NSNN 20 tỷ; Tổng số điểm phục vụ bưu chính: 156 điểm (bán kính phục vụ trung bình 2,5 km, Dân số phục vụ bình quân là 5.000 người/điểm phục vụ). Chỉ tiêu báo đến trong ngày đạt 100% các xã, phường, thị trấn. Hiện trên toàn tỉnh có 94 điểm Bưu điện Văn hóa xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (23 xã chưa có điểm Bưu điện Văn hóa xã, đạt tỷ lệ 85,3% số xã có Bưu điện Văn hóa xã); Tỉ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI là 203/386 = 81,2%; Tỉ lệ giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC là 103.654/516.250 = 20,1%; Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm của các TTHC là 209.419/516.250 = 40,6%.

Doanh thu viễn thông đạt 2,886 tỷ đồng. Tăng 7.5% so với cùng kỳ năm 2018; Nộp ngân sách: 144 tỷ đồng. Có 2.453.000 thuê bao điện thoại, mật độ sử dụng 129 thuê bao/100 dân; 1.330.000 thuê bao internet, tỉ lệ 70%/dân số. Trên 70% dân số sử dụng thiết bị thông minh. Chất lượng dịch vụ điện thoại và tốc độ Internet luôn được đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu đã công bố của doanh nghiệp theo quy định và duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, truy cập Internet và các dịch vụ có liên quan của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin đạt 4.622 tỷ đồng, nộp ngân sách: 28,6 tỷ đồng; Doanh thu báo chí năm 2019 ước khoảng 50 tỷ, ước nộp ngân sách tỉnh 06 tỷ đồng; Doanh thu lĩnh vực xuất bản, in, phát hành năm 2019 đạt khoản 90 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh khoản 02 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; hầu hết các Sở, Ngành và cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai. 

An Giang đã tạo lập môi trường làm việc điện tử liên thông 4 cấp, tỷ lệ văn bản điện tử gửi, nhận giữa các CQNN đạt 97%. Cổng dịch vụ công tỉnh liên thông CSDL chuyên ngành cấp tỉnh và cấp Bộ, ngành Trung ương, liên thông cổng dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3: 121.484/301.952, đạt tỷ lệ 40,23%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4: 112.728/151.740, đạt tỷ lệ 74,29%. 

Sở tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh An Giang. Tổ chức thành công giao ban và diễn tập khu vực. Bồi dưỡng kiến thức ATTT đến giáo viên Tin học các trường phổ thông, để phổ biến đến học sinh.

Đã triển khai thí điểm ứng dụng CNTT-VT vào hoạt động và quản trị truyền thanh (truyền thanh thông minh); Định kỳ, tỉnh có tổ chức giao ban báo chí, cung cấp thông tin báo chí theo quy chế phát ngôn; Gặp gỡ báo chí 2 lần/năm (Tết nguyên đán và 21/6).

Cổng thông tin điện tử đã thành lập trang Fanpage “Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang” trên mạng xã hội Facebook, Zalo; Các Sở, Ngành và cấp huyện cũng thiết lập trang tin trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật thông tin và thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được chuyển tải nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu xã hội.

119 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh hiện nay cơ bản đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông (đạt 100%).

Thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra theo kế hoạch; kiểm tra diện rộng việc thực hiện các chính sách về Ứng dụng Công nghệ thông tin, An toàn thông tin … tại các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố.

Tập huấn quản trị phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice cho cán bộ quản trị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Tập huấn sử dụng phần mềm Thông tin báo cáo, quản lý CSDL cải cách hành chính (Phối hợp Sở Nội vụ); Lớp đào tạo “Kỹ năng Quản lý và khai thác trạm truyền thanh cơ sở nâng cao năm 2019”; Tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại”; Tập huấn “An toàn an ninh thông tin” dành cho Cán bộ chuyên trách CNTT năm 2019; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2019; Hội thảo ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực hành chính và nông nghiệp; lớp tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại”.

Phối hợp Bộ Thông tin và Truyên thông tổ chức các Hội nghị ngành trên địa bàn: Diễn tập Ứng cứu sự cố với chuyên đề “An toàn, an ninh thông tin trong CMCN 4.0” khu vực phía Nam; Hội nghị giao ban An toàn thông tin khu vực phía Nam; Hội nghị đo lường chất lượng dịch vụ viễn thông khu vực phía Nam; Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019; Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật về Campuchia khu vực phía Nam; Hội nghị toàn quốc về Thanh tra và Pháp chế tại tỉnh An Giang. Tổ chức thành công Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía nam, lần thứ XII năm 2019 – An Giang.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, An Giang thứ 13 trong xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cổng thông tin điện tử tỉnh được xếp hạng 07/63 tỉnh, thành phố; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, An Giang được xếp hạng 05/63 tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành cũng còn những khó khăn, hạn chế như các cơ sở dữ liệu, hệ thống quốc gia quan trọng chưa được triển khai làm nền tảng ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, nên việc triển khai các hệ thống thông tin quản lý quan trọng của tỉnh gặp nhiều khó khăn; Các ứng dụng triển khai từ các Bộ, ngành Trung ương xuống đến địa phương chưa kết nối, liên thông tích hợp với trục liên thông Quốc gia, nên tại địa phương cán bộ thường phải thực hiện song song cả 2 hệ thống; Việc sử dụng văn bản điện tử chưa đồng bộ giữa các ngành, các cấp (tài chính, kho bạc, lưu trữ,…) nên chưa phát huy hiệu quả văn bản điện tử; Hạ tầng CNTT chưa theo kịp triển khai Chính quyền điện tử.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông An Giang đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là tăng trưởng doanh thu bưu chính đạt 30%/năm; Tập trung 3 lĩnh vực: Logistic, TMĐT, dịch vụ công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và hoạt động bưu chính, hướng đến bưu chính 4.0; Tăng trưởng doanh thu Viễn thông trên 7,5%/năm; Triển khai Đề án An Giang điện tử; Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức triên khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020; Triển khai thí điểm “Trung tâm dữ liệu phục vụ giám sát, điều hành thông minh” (IOC) tỉnh An Giang; Tổ chức diễn tập; đào tạo cập nhật kiến thức An toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT và các thành viên Đội ứng cứu; Đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin. Triển khai thí điểm Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng; Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh; Nắm bắt và biết hành động, ứng xử thông minh trong cuộc CN4.0; Đẩy mạnh tổ chức, hoạt động và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin ở cơ sở./.

Minh Thư

các tin khác