Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo

Thư chúc tết Xuân Canh tý 2020 (25/01/2020)

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Văn phòng UBND tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Văn phòng UBND tỉnh để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Sơn

- Chức vục: Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Số điện thoại: 0913.679.740

- Thư điện tử: pson@angiang.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị được biết.

 

File đính kèm: Văn phòng UBND tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác