Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện môi trường kinh doanh25/05/2018

25/05/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)-Trong năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển;

 đã cụ thể hoá mục tiêu theo lộ trình cải cách về thủ tục hành chính và trách nhiệm của cơ quan thực thi các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2017 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt kết quả tích cực, môi trường kinh doanh dần được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên từng bước. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Điều đó được thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, các Chương trình/Kế hoạch của Trung ương và tỉnh.

Responsive image

 ảnh minh họa – nguồn: chinhphu.vn

Tuy nhiên, bên cạnh các chuyển biến tích cực như đã nêu, vẫn còn những hạn chế yếu kém như: kết quả về chỉ số môi trường kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; một số đơn vị chưa thực sự tích cực triển khai hoặc chưa bám sát các chỉ tiêu, cách thức cải thiện môi trường kinh doanh theo Chương trình, Kế hoạch đề ra. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp chưa được triển khai theo yêu cầu, tác động vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn chậm, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến vấn đề tiếp cận đất đai, tính minh bạch và chi phí không chính thức như đã nêu trong báo cáo kết quả chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Đặc biệt là các lĩnh vực còn hạn chế của tỉnh liên quan đến vấn đề tiếp cận đất đai, tính minh bạch và chi phí không chính thức. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết liên quan đến lĩnh vực quản lý. Nghiêm cấm việc tự ý đặt ra và yêu cầu phải nộp các khoản chi phí ngoài quy định hoặc tự ý đặt ra thủ tục, điều kiện ràng buộc trong giải quyết các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI và trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc nhanh chóng, chủ động và không đùng đẩy trách nhiệm.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất xử lý những Sở, ngành và địa phương nào chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: CV số 536/UBND-TH ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn

các tin khác