Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tập huấn kĩ thuật quy trình và kĩ năng kiểm toán năng lượng.

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

"góp phần sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp thuộc tỉnh An Giang. "

Nội dung:

Tập huấn lí thuyết 1 lớp (60 người)/2 ngày cho các cán bộ quản lí năng lượng, cán bộ, công nhân tại Long Xuyên và thực hành tại các nhà máy tham gia.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2009 - 2011.

Đơn vị: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang

Chủ nhiệm: Trương Kiến Thọ

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác