Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hội đồng thẩm định nội dung dự án Xây dựng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ có ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ sản xuất đậu phộng

21/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ngày 20/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung Dự án Xây dựng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ có ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ sản xuất đậu phộng, dự án do KS. Đỗ Hồng Quân - Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ nông nghiệp Việt Nam (thành phố Hà Nội) thực hiện.
Responsive image

Dự án được thực hiện trong thời gian 12 tháng (Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020). Tham gia hội đồng thẩm định nội dung dự án gồm có: Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng, các ủy viên hội đồng là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Cổ phần cơ khí An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Hội nông dân tỉnh An Giang, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

Mục tiêu chung của dự án là Chuyển đổi phương thức sản xuất chuyển từ mô hình nhỏ lẻ, cá thể sang ‘liên kết’ sản xuất nhóm hộ (mô hình Tổ hợp tác/Hợp tác xã) trên cùng cánh đồng, tạo cánh đồng lớn, sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch, áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, tưới tiết kiệm nước, thu hoạch. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bền vững cho nông dân vùng sản xuất đậu phộng tập trung của huyện Tịnh Biên. 

Mục tiêu cụ thể dự án là xây dựng mô hình chuỗi liên kết giá trị ‘Cung cấp giống, vật tư đầu vào’ - ‘Sản xuất áp dụng cơ giới hóa đồng bộ’ - ‘Bao tiêu đậu phộng thương phẩm cho nông dân’;  Đảm bảo giảm tối thiểu 20% chi phí sản xuất so với làm bằng thủ công, tiêu thụ đậu phộng thương phẩm ổn định cho nông dân. Hình thành vùng trồng đậu phộng nguyên liệu tập trung theo hướng VIETGAP;  Đào tạo được 20 kỹ thuật viên (kỹ thuật viên là người địa phương để làm nồng cốt nhân rộng khi dự án kết thúc); nông dân về thâm canh cây đậu phộng áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; Tổ chức 01 hội thảo tổng kết đánh giá khả năng ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất đậu phộng;

Dự án có 04  nội dung chính: Tập huấn kỹ thuật viên ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất đậu phộng; Xây dựng mô hình trình diễn tại 2 xã An Phú và Vĩnh Trung, với tổng diện tích 140ha; Tổ chức hội thảo và báo cáo nghiệm thu kết quả. 

Qua buổi họp các thành viên Hội đồng thống nhất đề xuất hỗ trợ dự án và đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhằm giúp chủ nhiệm dự án hoàn thiện thuyết minh dự án, cụ thể như: Phần tổng quan chủ nhiệm cần trình bày thêm hiện trạng trồng đậu phộng của tỉnh An Giang trong 3 năm gần nhất; Năng suất và giá thành của mô hình trồng đậu phộng truyền thống; Mục tiêu cần xác định rõ quy mô mô hình trồng đậu phộng thực hiện trong dự án 140 ha. Năng suất trung bình cần đạt/ha, số vụ trồng/năm, dự kiến tỷ lệ hao hụt, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế trên vốn đầu tư, giá thành sản phẩm và giá bán; Làm rõ quy trình trồng đậu phộng được áp dụng trong dự án; Bổ sung đặc tính sinh học và năng suất của giống đậu sẻ L14; Bổ sung 03 bảng báo giá (vật tư, phân bón) để làm cơ sở thẩm định hỗ trợ dự án; Thành lập tổ thẩm định kinh phí để xác định mức kinh phí hỗ trợ,… ./.

DQ

các tin khác