Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công an tỉnh An Giang cung cấp thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Công an tỉnh An Giang cung cấp thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

 

 

Đồng chí Thiếu tướng:

- Họ và tên: Bùi Bé Tư

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại liên lạc: 0917115599

- Địa chỉ email: bbtu@angiang.gov.vn

các tin khác