Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Thông tin và Truyền thông công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Trương Minh Thuần

- Chức vụ: Giám đốc;

- Số điện thoại: 0296.658.3236

- Thư điện tử: tmthuan@angiang.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị được biết.

các tin khác